LOGO
LOGO

Match Information

Sat , - Ljubljana (SLO) - | Main Round MR

Player Statistics

RK Krim Mercator
Györi Audi ETO KC
0 23